Optužnica


Član 266. stav 1.-3. ZKP
          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________

___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


_____________________
Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), i člana 244. stav 1. ZKP, podižemO P T U Ž N I C UProtiv:Okrivljenog _______________, _________, ______________, ________, _______________

                       ime i prezime     nadimak       ime oca i majke,    rođenje,     datum rođenja

____________, _____________, ____________, __________  ___________ ____________ 

 mesto rođenja,   matični broj,     broj lične karte,   izdate od     ili broj p. ispr.,    izdate od

___________________________________,________,_________,_____________,________

prebivalište-boravište;  mesto,  ulica, naselje, opština, državljanstvo, zanimanje,

_____________, ________, __________________________, _________________________

bračno stanje, pismen, zanimanje (školska sprema), da li je, kad i gde služio vojsku,

____________________, _________________________, ____________________________

odlikovanja i činovi, vođenje u vojnoj evidenciji, zaposlen u (naziv i sedište preduzeća)

_________________, ___________, ______________________
ulica i broj preduzeća, osuđivanost, pritvor ili sa slobode