Optužnica

Član 332. stav 1.-3. ZKP
         Republika Srbija


_________________________

                   (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________