OVLAŠĆENJE ADVOKATA DA ANGAŽUJE ZAMENIKA 

(Član 89. stav 1. tačka 3. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _______________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat _________________________, iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE

       


I - TUŽBA SE SMATRA POVUČENOM.