Dopis MUP-a Tužilaštvu - o dostavljanju zapisnika o prijemu krivične prijave

Član 281. st. 2. i 3. ZKP

Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                KU - __________

Sekretarijat u ______________________

_________________________________

Broj KU-_________________

Dana _________ 20____ godine