Izjava osumnjičenog o prihvatanju obaveze

Član 283. stav 1. tač. 1, 2, 3. i 4. ZKP

IZJAVA / ZAPISNIK O IZJAVI