Izveštaj MUP-a o novim činjenicama kao dopuna krivične prijave

Član 228. stav 10. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                      KU__________

PU u ____________________

________________________

Broj ____________________

____________ 20____ godine

________________________