Krivična prijava MUP nadležnom javnom tužiocu protiv nepoznatog izvršioca

Član 228. stav 8. ZKPRepublika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PU u _____________________

_________________________

Broj KU- ___________

Dana___________20___godine