Krivična prijava MUP nadležnom javnom tužiocu protiv poznatog izvršioca

Član 228. stav 8. ZKPREPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PU u _____________________________

_________________________________

KU broj. _________

_______20___ godine