Krivična prijava podneta javnom tužiocu

protiv jednog lica – izvršioca krivičnog dela

Član 280. stav 1. u vezi sa članom 281. stav 1. ZKP


VIŠEM JAVNOM TUŽIOCU

___________________
KRIVIČNA PRIJAVA