Obaveštenje oštećenom o odbacivanju  krivične prijave

Član 51.  stav 1.  i član 284. stav 2. ZKP
         Republika Srbija


_________________________

                   (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ___________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________