Poziv osumnjičenom

Član 289. stav 1. ZKPRepublika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                  _______Br.______

PU u ____________________________

________________________________

Broj _________________

__________20____ godine

____________________POZIV