Rešenje o zadržavanju

Član 294. stav 2. ZKP

       
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA


PU u _____________________

_________________________


Broj KU - ________ LS ______