Zapisnik o prijemu krivične prijave

Član 281. stav 3. u vezi stava 2. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PU u _____________________

________________________________


KU broj ________________

_____________ 20___ godine

_______________________