PODNESAK TUŽIOCA O PREINAČENJU TUŽBE

(Član 193. i 194. ZPP)
OSNOVNOM SUDU U ___________________________Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi : __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________PODNESAK TUŽIOCA O PREINAČENJU TUŽBERadi: naknade šteteVrednost: _____________ dinara
Kod toga suda u toku je parnica između stranaka, radi naknade štete u iznosu od _______________ dinara.