PODNESAK TUŽIOCA O PREINAČENJU TUŽBE

(Član 195. ZPP)




OSNOVNOM SUDU U ___________________________



Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________



Tuženi : __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________




PODNESAK TUŽIOCA O PREINAČENJU TUŽBE



Radi: naknade štete



Tužilac je kod tog suda podneo tužbu za naknadu štete protiv tuženog osiguravajućeg zavoda. Šteta potiče iz saobraćajnog udesa, a osnov za naknadu štete je obavezno osiguranje vozila za štetu pričinjenu trećim licima. 


Udes iz koga je nastala šteta izazvao je svojim vozilom marke __________________, reg br. __________, vlasnik tog vozila ________________________ iz______________________.