Posebno rešenje o dozvoljenosti ispravljana rešenja

Član 278. stav 1. ZKP
K. ____/______

VIŠI SUD u ______________ predsednik veća-sudija ______________________,  u predmetu osuđenog ________________ iz ___________, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 113. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po službenoj dužnosti, dana _____________ godine, doneo je sledeće: