POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE PRIVREMENE MERE 

(Član 196. stav 1. ZPP i član 297. ZIP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.


II –         UKIDA SE rešenje ovog suda P. ____________ od ________ godine o određivanju privremene mere.