POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 4

Fikcija pristanka na povlačenje
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ___________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik ___________________advokat iz________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, doneo je na ročištu dana ______ godine sledeće:REŠENJE

       


I - TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. _____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.