POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. ZPP i član 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 8

Preinačenje tužbe - član 195. st. 1. i 2. ZPP

 
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       

       

VIŠI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _____________ Iv. ______/__ od _________ godine ukida u obavezujućem delu.

       

II –         O predlogu tužioca za preinačenje tužbe sud će odlučiti po pravnosnažnosti ovog rešenja.