POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU 

U OBAVEZUJUĆEM DELU - Varijanta 3

Otkazivanje ročišta – član 313. stav 1. ZPP

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo REŠENJE


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.

       

II -         OTKAZUJE SE ROČIŠTE zakazano za ___________ godine, u ______ časova.