POVLAČENJE TUŽBE 

(Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 4

Otkazivanje ročišta – član 313. stav 1. ZPP:

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U _______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I - TUŽBA JE POVUČENA.

       

II - OTKAZUJE SE ROČIŠTE zakazano za ___________ godine, u ______ časova.