POVLAČENJE TUŽBE 

(Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ________________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.