POVLAČENJE TUŽBE (Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 4

Otkazivanje ročišta – član 313. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         TUŽBA JE POVUČENA.

       

II -         OTKAZUJE SE ROČIŠTE zakazano za ___________ godine, u ______ časova.