POVLAČENJE TUŽBE (Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 3

Ukidanje privremene mere - član 297. ZIP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA.


II -        UKIDA SE rešenje ovog suda P. ____________ od ________ godine o određivanju privremene mere.