POVLAČENJE TUŽBE (član 196. stav 1. ZPP) 

I OTKAZIVANJE ROČIŠTA (član 313. stav 1. ZPP) - Varijanta 4


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I - TUŽBA JE POVUČENA.

       

II - OTKAZUJE SE ROČIŠTE zakazano za ___________ godine, u ______ časova.