POVLAČENJE TUŽBE (član 196. stav 1. ZPP) 

I UKIDANJE PRIVREMENE MERE (član 297. ZIP) - Varijanta 3

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I  -         TUŽBA JE POVUČENA.


II -        UKIDA SE rešenje ovog suda P. ____________ od ________ godine o određivanju privremene mere.