Predlog javnog tužioca veću Apelacionog suda u _________ za produženje pritvora prema okrivljenom

Član 215. stav 2. ZKP

Ki. __________

APELACIONOM SUDU U _____________

- Za Veće iz člana 21. stav 4. ZKP