Predlog javnog tužioca za izricanje mere bezbednosti

obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj

ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ

Član 522. stav 1. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Kt. br. __________

__________ godine

__________