Predlog za donošenje rešenja o određivanju privremene mere obezbeđenja prema trećem licu 


Član 211. stav 1. ZKP

OSNOVNI SUD


- Za istražnog sudiju _____________________________


PODNESAK PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG

Pred tim sudom u toku je krivični postupak protiv okrivljenog _____________________ iz ______________ protiv koga je doneto rešenje o sprovođenju istrage i određivanju pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ).


obzirom da je protiv istog određen pritvor i doneta naredba za izdavanje poternice, sa razloga što je isti nedostupan državnim organima i organima gonjenja i pitanje je kada će i da li će isti biti dostupan, zastupnik oštećenog predlaže da istražni sudija, van ročišta, po hitnom postupku shodno članu 212. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) u vezi odredaba Zakona o izvršnom postupku (ZIP) donese sledeće
R E Š E N J EODREĐUJE SE predložena privremena mera pa se nalaže Preduzeću ____________ iz ___________, vlasništvo saslušanog svedoka _________________ iz __________ da ODMAH po prijemu rešenja preda oštećenom preduzeću "______________" iz ________________, betonsko gvožđe Fi ___ i Fi ___ u ukupnoj količini od __________ kg.