Presuda drugostepenog suda kojom se preinačuje presuda prvostepenog suda prema više lica

Član 459. ZKPKž. br. __________
U IME NARODAAPELACIONI SUD u ________ u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i sudija: ____________ i ____________, članova veća, i stručnog saradnika ____________, zapisničara, protiv okrivljenih __________ i ______________ oba iz ______________, zbog krivičnog dela ometanja službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije, rešavajući po žalbi okrivljenih, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je