PRESUDA KOJOM SE ODBIJA ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE

(Član 55. ZUS-a)Republika Srbija

Vrhovni kasacioni sud

Uzp ___________/___

Datum ____________

BeogradU IME NARODA


VRHOVNI KASACIONI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija __________________, predsednika veća, _________________ i ________________, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda _______________, zapisničarem, rešavajući po zahtevu za preispitivanje sudske odluke koji je podneo ____________________iz ______________ protiv presude Upravnog suda u Beogradu U-___/___ od _______________. godine, u predmetu stambenom, uz učešće protivne stranke _______________ iz ____________ ul. ___________ br. ___, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana _____________. godine, doneo je
PRESUDU


ZAHTEV SE ODBIJA.