PRESUDA KOJOM SE REŠAVA UPRAVNA STVAR I KOJA ZAMENJUJE PONIŠTENI AKT

- AKTIVNO NEPOSTUPANJE PO PRESUDI

(Član 70. st. 1. i 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU IME NARODAUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljanom od sudija __________________ predsednika veća, _______________ i _________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda _______________, zapisničarem, rešavajući u upravnom, sporu po tužbi tužioca _____________ iz ______________ ul. _____________ br. ____, protiv rešenja Republičke uprave javnih prihoda iz _____________ br. ____ od ___________. godine, u predmetu inspekcijskih mera, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana _____________. godine, doneo je
PRESUDUTužba se UVAŽAVA, PA SE PONIŠTAVAJU rešenje Republičke uprave javnih prihoda Republike Srbije, Finansijske policije iz Beograda, br. ____ od ____________. godine i rešenje inspektora Republičke uprave javnih prihoda Finansijske policije, sedište u Beogradu, br. _____ od _______________. godine i postupak u ovoj upravnoj stvari OBUSTAVLJA.