PRESUDA PO TUŽBI ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 
NA OSNOVU ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

(Član 63. stav 2. u vezi člana 56. st. 1. tač. 7. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU IME NARODAUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _________________, predsednika veća______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ______________, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tužioca _____________ iz ______________ ul. _____________ br. _____, protiv rešenja Ministarstva ekonomije i finansija br. _______________ od ______________, u predmetu promene u registru privrednih subjekata, rešavajući po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka koju je podneo __________________ iz _________________ ul. ____________ br. _____ protiv presude Vrhovnog suda Srbije U _________/___ od. ___________, u neja­vnoj sednici veća, održanoj dana ___________. godine, doneo jePRESUDU


Tužba za ponavljanje upravno-sudskog postupka se uvažava, preinačuje presuda Vrhovnog suda Srbije U _____/___ od __________, tužba tužioca uvažava i poništava rešenje Ministarstva ekonomije i finansija  br. ___________ od ____________.