PRESUDA U UPRAVNOM SPORU U SLUČAJU NIŠTAVOSTI UPRAVNOG AKTA
- SPOR OGRANIČENE JURISDIKCIJE

(Čl. 42. st. 3. u vezi čl. 41. st. 2. ZUS-a) 
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, ________________ i _______________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tužioca Mesne zajednice ____________ protiv rešenja SO _______________, br. ____________ od ______________, čiji je zakonski zastupnik javni pravobranilac Opštine, u predmetu ispražnjenju prostorija, u nejavnoj  sednici veća, održanoj dana ___________ doneo je
P R E S U D UOglašava se ništavim rešenje SO ____________ br. ____________ od ____________.