PRESUDA U UPRAVNOM SPORU ZBOG NEDONOŠENJA REŠENJA PO ŽALBI 
- DVOSTRUKO ĆUTANJE UPRAVE

(Čl. 44. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, ________________ i _______________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tužioca __________________ iz ______________, ul. ______________ br. _____, čiji je punomoćnik _____________, advokat iz ____________ protiv tuženog organa Ministarstva za socijalna pitanja iz Beograda, u predmetu priznavanja svojstva mirnodopskog vojnog invalida, radi dvostrukog ćutanja uprave, u nejavnoj sednici veća održanoj dana _____________ godine doneo je 
P R E S U D UTužba se UVAŽAVA pa se nalaže tuženom organu Ministarstvu za socijalna pitanja da odluči po žalbi tužioca izjavljenoj protiv prvostepenog organa Odseka za društvene delatnosti Opštinske uprave ___________ zbog nedonošenja rešenja po zahtevu za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida, u roku od 30 dana po prijemu presude.