PRETPOSTAVKE ZA NASTAVAK POSTUPKA PROTIV STEČAJNOG DUŽNIKA

(Član 90. Zakona o stečaju i član 217. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, van ročišta:REŠENJEI -         NALAŽE SE TUŽIOCU da dostavi sledeće dokaze:


       da je podneo blagovremenu i urednu prijavu potraživanja;