PRIGOVOR PROTIV REŠENJA SUDIJE POJEDINCA 
O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA

(Čl. 32. st. 3. u vezi čl. 27. st. 1. ZUS-a)
UPRAVNOM SUDUBeograd

Nemanjina 9
- Veću tri sudije -
Na rešenje sudije pojedinca tog suda U _________/___ od ___________ blagovremeno ulažemPRIGOVORPogrešio je sudija pojedinac kada je rešenjem U ________/__ od ___________ obustavio postupak nalazeći da sam kao punomoćnik tužica odustao od podnete tužbe u upravnom sporu.