PROTIVTUŽBA

(Član 192. ZPP)OSNOVNOM SUDU U ___________________________Tužilac: __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________Tuženi : __________________ iz _________________ ul. _______________ br. _____, 

čiji je punomoćnik _____________ advokat iz _______________P R O T I V T U Ž B A


Radi: utvrđenja prava svojine


Vrednost: ____________ dinaraKod tog suda u toku je parnica po tužbi ________________________ protiv, tužene _______________________ (ovde tužilje) zbog povraćaja jednog radioaparata marke ________________ koji je dobila na poslugu, a za koji tvrdi da je kupila od tuioca (ovde tuženog). DOKAZ: svedoci