Rešenje drugostepenog suda po žalbi javnog tužioca na rešenje Veća iz člana 24. stav 6. ZKP prvostepenog suda kojim se oglasio stvarno nenadležnim.


Član 401. stav 3. ZKP


Kž II: ____/____


                                                                                                                   MP/Apelacioni sud u ___________ u veću sastavljenom od sudija ____________ kao predsednika veća, ____________ i _______________ kao članova veća, sa savetnikom _______________ kao zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog ______________ zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja municije iz čl. 348. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (ZK), odlučujući o žalbi Višeg javnog tužioca u ________________ izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u ____________ Kv br. ____/____ od ___________ godine, u sednici veća održanoj dana __________ godine, doneo je
R E Š E N J EUVAŽAVA se žalba Višeg javnog tužioca u ______________ UKIDA SE rešenje Okružnog suda u ______________ Kv. br. ____/____ od __________ godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.