Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje kojim se prvostepeni sud oglasio stvarno nenadležnim

Član 34. stav 1. u vezi sa članom 467. stav 4. ZKP
Kž. __________

Apelacioni sud u ____________, u veću sastavljenom od sudija: __________________, kao predsednika veća, _________________ i _________________, kao članova veća, i savetnika ______________, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljene ______________, zbog krivičnog dela kršenja zakona od strane sudije, iz člana 360. Krivičnog zakonika (KZ) u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje službene isprave iz člana 357. stav 1. KZ, odlučujući o žalbi oštećenog kao tužioca ________________, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u _____________ Kv. br. ________ od ___________ godine, u sednici veća održanoj dana ___________ godine, doneo je