Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o produženju pritvora posle podizanja optužnice

Član 467. stav 4. ZKPKž. II ___/___
Apelacioni sud u ___________, u veću sastavljenom od sudija: _____________, kao predsednika veća, _______________ i ______________, kao članova veća i savetnika Apelacionog suda _______________, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)______________ i 2)_____________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) rešavajući o žalbama branilaca okrivljenih izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u ______________ Kv. ___/___ od _________________ godine, na sednici veća održanoj dana _____________ godine, doneo je
R E Š E N J E