Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje veća iz člana 21. stav 4. ZKP prvostepenog suda kojim se odbija molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust

Član 467. stav 4. ZKP
Kž. II ___________

Apelacioni sud Srbije u _________, u veću sastavljenom od sudija: _________________, kao predsednika veća, _______________ i _________________ kao članova veća, sa savetnikom __________________ kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđene ________________, zbog krivičnog dela ubista na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi osuđene izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u _____________ Kv. ____/____ od _____________ godine, na sednici veća održanoj _________ godine, doneo je