Rešenje kojim se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja

i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ

zamenjuje merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja

na slobodi iz člana 82. stav 2. KZ

Član 531. st. 1. ZKPKv. br. __________


VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ______________ i članova veća - sudija, ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu Komisije lekara KPD Bolnice __________ od __________ godine na sednici veća održanoj __________ godine doneo je sledeće