Rešenje kojim se sud oglašava stvarno nenadležnim

Član 34. stav 1. ZKP


Kv. br. ________