REŠENJE O DOZVOLI PONAVLJANJA UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA

(Čl. 62. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka koju je podneo _______________ iz _____________________ ul. ____________ br. ____ protiv presude Upravnog suda U _______/___ od ___________ donete po tužbi _________________ iz _______________ ul. ______________ br. ____ zainteresovanog lica u ovom upravnom sporu, protiv rešenja Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo ___________ okrug iz _____________ br. ________ od _____________, u predmetu građevinskom, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ____________. godine, doneo jeREŠENJEDOZVOLJAVA SE PONAVLJANE UPRAVNO-SUDSKOG SPORA okončanog u predmetu Upravnog suda u Beogradu, U ___________/___ od ______________.