Rešenje o izdvajanju zapisnika

Član 407. stav 1. u vezi sa članom 237. ZKPK. br.____/____