Rešenje o izuzeću javnog tužioca

Član 42. stav 2. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Ktr. br. _____________

_____________ godineViši javni tužilac u ____________, postupajući po obaveštenju Osnovnog javnog tužioca u ____________ i ____________, zamenika Osnovnog javnog tužioca u ______________ da postoje okolnosti koje opravdavaju razloge za izuzeće u postupku po predmetu Osnovnog javnog tužilaštva u 1)_____________ Kt. br. ____, po krivičnoj prijavi OUP-a _____________ Ku. _______, podnete protiv _____________________, iz ________________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), na osnovu člana 42. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na dan ______________ doneo je