Rešenje o izuzeću sudije

Član 41. stav 7. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

Viši sud u _____________


______________ godine

Predsednik Višeg suda u ________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113.  Krivičnog zakonika (KZ), u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o obaveštenju predsednika veća sudije Višeg suda u _____________ da postoje okolnosti koje opravdavaju razloge za izuzimanje od postupanja u predmetu K. br.___ doneo je _____________ godine sledeće: