Rešenje o obustavi mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i upućivanje optuženog na izdržavanje preostalog dela kazne

Član 533. u vezi s članom 531. ZKP u vezi s čl. 204. i 205. ZIKS

Kv. br ___/___
OSNOVNI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća suda ____________, i sudija _________________ i ________________, članova veća sa zapisničarem stručnim saradnikom __________________ u krivičnom predmetu osuđenog __________________ zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu KPD-Bolnice _____________ za obustavu mere bezbednosti obaveznog lečenja od alkoholizma za ______________ iz _______________, na sednici veća održanoj ______________ godine doneo je sledeće