Rešenje o obustavi postupka usled nedolaska privatnog tužioca na glavni pretres

Član 506. stav 1. u vezi sa članom 67. u vezi člana 61. stav 2. ZKPK. br. ___/___


OSNOVNI SUD u ________________, sastavljen od sudije ________________ kao sudije pojedinca, i zapisničarem _____________________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________ i dr. svi iz __________________, zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. i krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) po privatnoj tužbi privatnog tužioca ______________ iz __________ K. br. ___/___ od __________________ godine, doneo je na dan __________. godine u odsustvu privatnog tužioca i okrivljenihR E Š E N J E


U smislu člana 506. stav 1. u vezi sa članom 67. u vezi člana 61. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).


OBUSTAVLJA SE